Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Lista cech typowych dla klas z kształceniem otwartym cz. II

– 4. Nauczanie, kierowanie i zwiększanie zakresu nauczania

Nauczyciel w swym nauczaniu nastawiony jest na każdego ucznia z osobna, na jego interakcję z materiałami i ze sprzętem. Praca, jaką dzieci wykonują, podzielona jest według przedmiotów. Nauczyciel prowadzi wykłady i daje zadania dla całej klasy w ustalonych zakresach treściowych. Swe nauczanie opiera on na skryptach programowych lub podręcznikach dla danego rocznika szkolnego. Przed rozszerzeniem zakresu zajęć lub zmianą ich kierunku nauczyciel dokonuje diagnostycznej analizy w odniesieniu do danego ucznia i jego konkretnej czynności.

– 5. Ocena informacji diagnostycznej

Nauczyciel prowadzi notatki i sporządza indywidualne zapisy historii rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego każdego dziecka. Nauczyciel prowadzi dzieci przez okres dokładnie jednego roku. Przy ich ocenie posługuje się testami, za pomocą których dokonuje porównań między grupami rówieśniczymi. Przechowuje wszystkie prace wszystkich uczniów w celu dokonania oceny ich rozwoju. Nauczyciel traktuje te oceny jako informację, pozwalającą ukierunkować nauczanie i uzupełniać wyposażenie klasy.

– 6. Szukanie sposobności doskonalenia zawodowego

Nauczyciel korzysta ze wsparcia jakiejś osoby o dużym doświadczeniu. Ma on chętnych do pomocy kolegów, z którymi omawia problemy związane z nauczaniem.

– 7. Obserwowanie dzieci przez nauczyciela

Nauczyciel stara się mieć wszystkie dzieci w zasięgu wzroku tak, by być pewnym, że robią one wszystko to, czego się od nich oczekuje.

– 8. Założenia na temat dzieci i procesu uczenia się

Klimat emocjonalny jest serdeczny i akceptujący

Klasa funkcjonuje według jasno i wyraźnie sprecyzowanych zasad postępowania. Pierwszą i najważniejszą sprawą z punktu widzenia nauczyciela jest zdobycie przez dzieci określonej wiedzy. Dzieci są silnie zaangażowane w to co robią.

Jest rzeczą oczywistą, że zindywidualizowane nauczanie w kształceniu otwartym radykalnie przeobraża tradycyjną rolę nauczyciela. Nauczanie metodą wykładu, prowadzonego dla całej grupy, zostaje zastąpione pracą indywidualną, polegającą na: 1) stawianiu pytań (konfrontacji – w kategoriach Piageta i sondowaniu – w ujęciu Brunera) i dalszym dociekaniu na podstawie odpowiedzi ucznia, 2) dostarczaniu informacji w miarę potrzeb, 3) stałej, dokonywanej na bieżąco ocenie, mającej raczej wspomagać uczenie się, niż służyć wystawianiu ocen (Hasset i Weisberg, 1972). Kształcenie otwarte może być dla Ciebie, jako nauczyciela, doświadczeniem wciągającym, ale i wiele wymagającym. Wszyscy Twoi uczniowie, zamiast pracować jednocześnie nad jakimś określonym tematem, mogą zajmować się bardzo różnymi zadaniami rozmaicie rozłożonymi w czasie. Tego rodzaju nauczanie będzie wymagało od Ciebie, abyś poświęcał tyle czasu uczniom na przygotowanie materiałów i wskazówek oraz dokonywanie ocen, że może to przerosnąć Twoje możliwości, jeśli będziesz próbował robić to wszystko sam. Przypomnij sobie co mówiliśmy w rozdziale 8. o samonauczaniu. Montessori zdawała sobie sprawę z faktu, iż dla nauczy- cielą jest rzeczą niemożliwą poradzenie sobie bez pomocy samonauczających materiałów z więcej niż kilkoma uczniami na raz. Doskonale też rozumiała, jaką wartość ma nauczanie dla uczniów, aby stali się uczniami kierującymi sobą, samonauczającymi się i niezależnymi. Jeśli zdecydujesz się na nauczanie w systemie kształcenia otwartego, to słusznie postąpisz wykorzystując w nim tego rodzaju materiały. Warto by również docenić różnych wspierających Cię asystentów – osób pracujących na zlecenie, starszych uczniów, rodziców, dziadków i innych nauczycieli z waszego zespołu.

Istnieje wiele źródeł informacji na temat kształcenia otwartego. Jeśli zechcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tej metodzie nauczania, to być może uznasz je za wielce użyteczne. W lekturach uzupełniających podano kilka propozycji bibliograficznych na ten temat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.