Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Leczenie szpitalne starszych osób – kontynuacja

Ocenia się, że w Wielkiej Brytanii pacjenci powyżej 60 lat życia stąnowią co najmniej 25% chorych przebywających w szpitalach psychiatrycznych, jednak procent ludzi wymagających różnego typu opieki i leczenia psychiatrycznego jest znacznie większy, gdyż pewna liczba korzysta z instytucji prywatnych łub pozostaje pod opieką rodziny. Zaburzenia psychiczne wieku starczego są poważne, jednak w wielu przypadkach następuje poprawa zdrowia dzięki stosowaniu leków, właściwemu odżywianiu i zapewnieniu spokojnego trybu życia. Chorzy odzyskują w pewnym stopniu umiejętność wykonywania codziennych czynności życiowych, a wielu z nich może powrócić do domu.

Wzrost liczby obłożnie chorych pacjentów szpitali psychiatrycznych stwarza poważne problemy finansowe i kadrowe. Chorzy w starszym wieku wymagają opieki i pomocy lekarskiej. Dla rozwiązania problemu niezbędne są zatem poważne środki materialne. Muszą one być zróżnicowane ze względu na różnorodne potrzeby pacjentów. Niektórzy z nich lepiej czują się w domu, inni powinni przebywać w szpitalach psychiatrycznych bądź na specjalnych oddziałach szpitalnych dla ludzi starszych: bywają także pacjenci, których należy umieszczać w domach lub schroniskach dla ludzi starszych. W ostatnich latach uzyskano znaczne postępy w leczeniu dzidki zorganizowaniu „szpitali dziennych”, do których uczęszczają wybrani pacjenci, aby korzystać z opieki i z pomocy lekarskiej bądź rehabilitacji. Szpitale tego typu mają wiele zalet. Są one powiązane ze środowiskiem, odpowiadają indywidualnym potrzebom pacjentów, pozwalają na bardziej ekonomiczne wykorzystanie środków leczniczych i kadr lekarskich.

Zrozumienie potrzeb ludzi starszych stale wzrasta. Personel szpitali i domów opieki czyni wiele wysiłków, aby stwarzać im korzystne warunki, ważne zwłaszcza wtedy, gdy pacjenci nie mogą chodzić po schodach lub poruszać się bez pomocy. Innym trzeba dostarczyć odpowiednie okulary lub nauczyć ich używania aparatów słuchowych, aby mogli korzystać z rozrywek. Potrzebna jest szczególna ochrona przed infekcją lub wypadkami, których skutki mogą być bardzo poważne. Przez zapewnienie starannej opieki można wiele uczynić dla ulżenia doli ludzi przewlekle chorych i dla urozmaicenia ich życia. Należy stworzyć im zadowalające warunki otoczenia i ułatwić codzienne czynności życiowe. Zdrowszym pacjentom trzeba od czasu do czasu umożliwić pobyt u krewnych lub przyjaciół.

W okresie rehabilitacji po chorobie psychicznej 184 starsi ludzie wymagają kontroli i kierowania nimi, mają bowiem trudności w przystosowaniu się do normalnego życia. Sprawa ta nie jest prawidłowo rozwiązana ze względu na brak wykwalifikowanego personelu i ograniczone środki finansowe. Trzeba zorganizować większą liczbę małych domów opieki, gdzie w humanitarnych warunkach mogliby przebywać ludzie starsi o lżejszych zaburzeniach psychicznych. Obecnie częściej niż dawniej ludzie uświadamiają sobie potrzebę poddania się psychiatrycznej opiece lekarskiej, dzięki czemu można rozpoczynać leczenie wcześniej, stosować bardziej skuteczne formy opieki i leczenia. W miarę możliwości zachęca się starszych pacjentów do aktywności i udziału w życiu społecznym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.