Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

LECZENIE ROTACYZMU APARATURĄ WIBRACYJNO-AKUSTYCZNĄ MUSICA MEDICA

Szóstka dzieci w wieku od 6 do 8 lat podzielona na dwie grupy – kontrolną i badawczą – była poddawana terapii logopedycznej, a w przypadku grupy badawczej również – terapii Musica Medica przez trzy miesiące.

Terapia przyspieszyła wywołanie i zautomatyzowanie wymawiania głoski r. Jednym z najważniejszych sposobów komunikacji międzyludzkiej jest bez wątpienia mowa. Przez wieki towarzyszyła naturalnemu biegowi rzeczy, umykając uwadze naukowców i badaczy. Zanim rozpoczęto regularne badania mowy, architektów i konstruktorów interesowała przede wszystkim akustyka oraz zasady odbijania się dźwięku. Co ciekawe, budowniczowie teatrów właśnie z powodu mowy konstruowali specjalne sklepienia, starając się wzmocnić jej dźwięk i przenieść go jak najdalej. Badano cechy akustyczne budowli, zupełnie pomijając analizę zjawiska samej mowy. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, to odkryjemy, że właśnie język i mowa odróżniają ludzi od zwierząt. To właśnie mowa powoduje, że ulegamy urokowi innej osoby, to właśnie za pomocą mowy przekonujemy innych i wreszcie dzięki mowie najskuteczniej porozumiewamy się. Nie sposób wyobrazić sobie świata ani współżycia społecznego bez mowy, wręcz niemożliwy wydaje się rozwój ludzkości bez mowy – podstawowego elementu komunikacji i edukacji człowieka. (…)

Leczenie wad wymowy zyskało status ważnego elementu edukacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że logopedia składa się w połowie z właściwej diagnozy wady wymowy, a reszta to już tylko dobrze dobrane ćwiczenia. Te ćwiczenia są żmudne, długotrwałe i często, szczególnie dzieciom, sprawiają spore trudności, dlatego zniechęcają je do całej terapii. Wprowadzenie do logopedii nowoczesnych pomocy audiowizualnych z pewnością podnosi atrakcyjność ćwiczeń i ułatwia dzieciom akceptację zajęć. Trwają też poszukiwania nowych metod wspomagania skuteczności leczenia oraz skracania czasu terapii.

LECZENIE ROTACYZMU APARATURĄ WIBRACYJNO-AKUSTYCZNĄ MUSICA MEDICA CZ. II

Moja praca i przeprowadzone badania mają pokazać wpływ analogii akustycznych na wspomaganie działań logopedycznych. Pragnę udowodnić, opierając się na konkretnych przykładach, że można skutecznie uzupełnić tradycyjne metody leczenia rotacyzmu poprzez wykorzystanie aparatury Musica Medica. Chcę wykazać bezpośredni związek pomiędzy odczuwaniem drgań a wywołaniem prawidłowej artykulacji głoski r. Udowodnię, że specyficzna rytmika muzyczna, konwertowana na odczuwalne mechanicznie drgania, znakomicie wspomaga, utrwala, a nawet automatyzuje prawidłowości w wymowie spontanicznej. Wbrew pozorom metoda ta jest dla człowieka jak najbardziej naturalnym zjawiskiem, które każdy z nas intensywnie i perfekcyjnie „wyćwiczył” przez pierwsze dziewięć miesięcy swego istnienia. W okresie płodowym, kiedy znajdowaliśmy się w ogromnym (jak na nasze ówczesne rozmiary) pudle rezonansowym, cały świat poznawaliśmy głównie dzięki mechanicznie słyszanym/odczuwanym drganiom, generowanym przez otaczające nas dźwięki. Moja praca opisuje jedną z możliwości wykorzystania doświadczeń każdego z nas pozyskanych i wyuczonych podczas tej dziewięciomiesięcznej lekcji. (…)

W celu porównania wyników utworzyłam dwie grupy dzieci o podobnej wadzie wymowy i dokonywałam obserwacji. Wynika z nich, że dzieci, które słuchały i odczuwały jednocześnie wibracje, potrzebowały średnio 45% mniej zajęć na wywołanie głoski i 15% wcześniej zautomatyzowały głoskę r. Oba etapy są niezmiernie ważne dla logopedy, lecz szczególnie ucieszyły mnie bardzo dobre wyniki w procesie wywołania głoski. Jest to bardzo trudny, a jednocześnie ważny moment w terapii, gdyż dopóki dziecko nie zrozumie, w jaki sposób należy wymawiać głoskę, tzn. jakie ruchy musi wykonać język, w jaki sposób ma się ułożyć w jamie ustnej oraz w które miejsce podniebienia uderzyć, dopóty nie wypowie prawidłowo r. Głoska r jest bardzo trudną głoską właśnie z powodu owej wibracji. Dlatego do terapii rotacyzmu aparatura akustyczno-wibracyjna jest niezmiernie przydatna. Przetworniki przyłożone do skóry wibrują i dzięki temu dziecko bezpośrednio uświadamia sobie tę czynność, odczuwa wibracje, które później samo musi „wywołać”, odpowiednio ustawiając aparat mowy. Dobrana przeze mnie lista utworów, aplikowanych dzieciom do słuchania i odczuwania, zawierała charakterystyczne, wibrujące fragmenty znanych tematów muzycznych. Wykorzystywałam staccata i narastające, regularne, rytmiczne brzmienia, znakomicie naśladujące wibrację r. Jak wspominałam, wszyscy po seansie słuchania i odczuwania muzyki byli bardzo zrelaksowani i rozluźnieni, z większą łatwością wykonywali ćwiczenia, które miały doprowadzić do prawidłowego wymówienia głoski.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.