Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Kompleksy oralne i analne

Kompleksy oralne wywodzą się z wczesnych doświadczeń związanych z karmieniem: tutaj także Murray zaproponował trzy specyficzne subkompleksy, z których każdy dotyczy ust, lecz wiąże się z odrębnym rodzajem czynności. Kompleks oralnego zabiegania o pomoc (oral succor once complex) dotyczy czynności oralnych połączonych ze skłonnościami do bierności i zależności. O istnieniu tego kompleksu można wnioskować na podstawie: automatyzmów oralnych, takich jak ssanie: kateksji obiektów oralnych, takich jak smoczek, pierś lub kciuk: kompulsywnego jedzenia i picia: potrzeby bierności i pomocy: kateksji słów oraz obiektów opiekuńczych: zahamowanych potrzeb agresywnych. Kompleks agresji oralnej (oral aggression complex) łączy aktywność oralną z agresją i przejawia się w automatyzmach oralnych, takich jak gryzienie, w kateksji twardych obiektów oralnych (mięso, kości), w silnych potrzebach agresywnych, w ambiwalencji wobec autorytetów, w projekcji agresji oralnej (spostrzeganie otoczenia jako pełnego gryzących czy zgryźliwych, agresywnych obiektów), w potrzebie unikania krzywd, w lęku przed gryzącymi obiektami oraz w jąkaniu się. Kompleks odrzucania oralnego (oral rejection complex) wiąże się z wypluwaniem oraz ze wstrętem do czynności i obiektów oralnych. Przejawia się w negatywnej kateksji pewnych potraw, w słabej potrzebie pokarmu, w strachu przed infekcjami lub uszkodzeniami w obrębie jamy ustnej, w potrzebie odrzucania, w potrzebie odosobnienia i autonomii oraz w niechęci do obiektów opiekuńczych.

Kompleksy analne wywodzą się ze zdarzeń związanych z aktem defekacji oraz z treningiem czystości. Murray – w ślad za Freudem i Abrahamem – sugeruje, że istnieją dwa odrębne kompleksy analne, jeden związany z tendencją do wydalania, a drugi z tendencją do zatrzymywania. Kompleks odrzucania analnego (anal rejection complex) obejmuje biegunkę i kateksję odchodów, a ponadto potrzebę agresji, zwłaszcza polegającej na robieniu nieporządku, brudzeniu i mazaniu, analną teorię porodu, potrzebę autonomii, seksualizm analny. W kompleksie zatrzymywania analnego (anal retention complex) zasadniczą rolę odgrywa również kateksja odchodów, lecz jest ona ukryta za pozornym wstrętem, wstydliwością i negatywną reakcją na defekację. Kompleks ten wiąże się także z analną teorią porodu i seksualizmem analnym oraz z potrzebą autonomii, aczkolwiek w tym wypadku autonomia przejawia się raczej w opieraniu się sugestiom niż w poszukiwaniu niezależności czy swobody. Występuje tu silna potrzeba porządku i czystości, a także potrzeba zatrzymywania tego, co się posiada. Kompleks ten, oczywiście, jest odpowiednikiem słynnej freudowskiej trójki cech: „oszczędność, czystość, upór”, które – zdaniem twórcy psychoanalizy – mają być typowe dla „charakteru analnego”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.