Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Kompleks kastracyjny

Początkowo Murray (1938) sądził, że kompleks uretralny ma raczej niewielkie znaczenie. Wskazywał on wówczas, że kompleks ten obejmuje moczenie nocne, moczenie dzienne oraz erotyzm związany z cewką moczową (urethral erotism). Powojenne badania przekonały go jednak, że dla wielu jednostek ta sfera doświadczeń ma zasadnicze znaczenie. Podał więc nowy opis tego kompleksu, a także wielu narzędzi empirycznych przeznaczonych do jego oceny, aczkolwiek materiał ten nie został dotychczas opublikowany. Zaproponował także, aby syndrom ten nazwać kompleksem Ikara (Icarus complex), od imienia mitycznego aeronauty, który wbrew radom swego ojca leciał zbyt blisko słońca, wskutek czego sztuczne skrzydła stopiły się, a on sam wpadł do wody i poniósł śmierć. Murray (1955) opublikował szczegółową historię przypadku amerykańskiego Ikara. W swych ostatnich pracach stwierdza on, że jednostka z kompleksem Ikara przejawia zwykle takie cechy, jak kateksja ognia, skłonność do moczenia się w okresie dzieciństwa, gorące pragnienie nieśmiertelności, silny narcyzm oraz wzniosłe ambicje, które rozwiewają się w obliczu porażki.

Również kompleksowi kastracyjnemu (castration complex) Murray we wczesnych swych pracach poświęcił mniej uwagi niż pierwszym trzem kompleksom. Sądzi on, że kompleksowi temu powinno się nadawać znaczenie bardziej ograniczone niż to, jakie zwykle przypisują mu psychoanalitycy:

Wydaje się nam, że termin „kompleks kastracyjny” lepiej jest ograniczyć do jego dosłownego znaczenia: lęku wywoływanego przez wyobrażenie, że penis mógłby zostać odcięty. Kompleks ten występuje dość często, lecz nie wydaje się możliwe, aby był on źródłem wszelkich neurotycznych lęków. Zwykle pojawia się on jako rezultat fantazji związanych z niemowlęcą masturbacją (1938, s. 385).

Każdy z tych kompleksów może utrzymywać się przez całe życie danej osoby w postaci cech charakteru, to jest charakterystycznych sposobów zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.