Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Czy istnieją niezmiennicze charakterystyki ilościowe?

W poszukiwaniu takich niezmienników wyszliśmy z założenia, że powinny one być oparte nie na korelacji, jak to miało miejsce w przypadku niezmienników wspólnych dla obu typów, lecz na rozkładzie sumarycznej charakterystyki ilościowej wskaźników nieskorelowanych.

Wychodząc z tego założenia wykorzystaliśmy liniową funkcję dyskryminacyjną w następującej postaci (według Kalinina, LGU) ł=i ał gdzie: di – średnia arytmetyczna pierwszej podgrupy, a2 – średnia arytmetyczna drugiej podgrupy, a – średnie odchylenie stardardowe grupy, x – dane bezwzględne każdej osoby badanej według każdego wskaźnika, 2 – sumowanie wszystkich wskaźników, i – 1, 2, 3… n (n – liczba wskaźników), e – osoba badana. ‚

Z tabeli interkorelacji wybrano te grupy właściwości, które w obrębie każdej z grup nie są skorelowane między sobą w sposób statycznie istotny. Zastosowano omówiony wyżej sposób analizy dyskryminacyjnej. Przyjęto następujące statystyczne kryteria niezmienności otrzymanych dla każdej osoby badanej wskaźników sumarycznych:

– 1. Zmienność wskaźników sumarycznych powinna być znacznie mniejsza niż zmienność ich poszczególnych składowych (w praktyce nie powinna przewyższać 15%).

– 2. Krzywa rozkładu wskaźników sumarycznych powinna być bardziej symetryczna niż krzywa rozkładu poszczególnych składowych- tych wskaźników. Miarą symetrii rozkładu był stosunek o do rozpiętości różnic indywidualnych.

– 3. Istnienie istotnych różnic w rozkładzie wskaźników sumarycznych, charakteryzujących poszczególny typ.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.