Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

INŻYNIERIA BEHAWIORYSTYCZNA

Ludzie, którzy kiedykolwiek parali się wychowaniem, treningiem, propagandą czy psychoterapią, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że praca ta jest znacznie trudniejsza, niż to się wydaje postronnym obserwatorom: nierzadko stanowi ona ciąg frustracji. Niepowodzenia w kształceniu wiążą się głównie z brakiem dobrze określonych i skutecznych metod. W związku z tym wielu pedagogów, psychologów czy propagandzistów stawiało pytanie, czy nie można stworzyć technologii kształcenia człowieka, technologii, która byłaby równie potężna jak technologia wytwarzania rzeczy.

Próby tworzenia takiej technologii, zwanej czasem psychoinżynierią, niejednokrotnie kończyły się niepowodzeniem. Niepowodzenia te spowodowane były przez dwa główne czynniki. Po pierwsze, cele kształcenia były dość niejasne i mętne. O ile w produkcji przemysłowej parametry butów czy telewizorów są jednoznacznie określone, o tyle wychowawcy, psychoterapeuci czy propagan- dyści nie umieli odpowiedzieć jasno na pytanie, do jakich zmian w człowieku dążą. Przyjmijmy, że nauczyciel twierdził, iż celem jego zabiegów jest ukształtowanie charakteru ucznia, zwiększenie siły woli, redukcja jego silnych stanów lękowych czy usunięcie poczucia winy. Co to jednak znaczy? Jak określić dokładniej te cechy osobowości? Czy znane są jakiekolwiek kryteria obiektywne, na których podstawie można by stwierdzić, iż nauczyciel rzeczywiście zmienił charakter ucznia i usunął jego poczucie winy? Na żadne z tych pytań nie można sformułować jednoznacznej i pełnej odpowiedzi. Fakt ten w wysokim stopniu utrudniał stworzenie technologii kształcenia.

Po drugie, nie znane były algorytmiczne metody modyfikacji człowieka. Powolny rozwój psychologii, pedagogiki czy prakseologii utrudniał odpowiedź na pytanie, jaki skończony ciąg operacji należy wykonać, aby osiągnąć cele wychowawcze, propagandowe czy psychoterapeutyczne. Jeśli nie wiemy dokładnie, co modyfikować i jak modyfikować, to każda próba kształcenia człowieka musi prowadzić do kompromitacji i wielkich rozczarowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.