Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Interpretacja, ekstrapolacja i zastosowanie

Interpretacja oznacza wyjście poza dosłowny przekład przekazu. Oznacza to, że jest się zdolnym zidentyfikować i zrozumieć główne idee zawarte w przekazie, jak również Zrozumieć wzajemne relacje między nimi. Aby tego dokonać, trzeba umieć wyprowadzać uogólnienia ze zbioru szczegółów.)

Ekstrapolacja, zgodnie z przyjętym tu rozumieniem tego terminu, oznacza, że uczeń potrafi tłumaczyć i interpretować przekaz, a ponadto potrafi rozszerzyć trendy czy tendencje poza dostarczone dane i stwierdzenia, dla ustalenia implikacji, konsekwencji, wniosków, skutków itd., zgodnych z warunkami określonymi dosłownie w pierwotnym przekazie.)

Zastosowanie oznacza, że uczeń potrafi posłużyć się abstrakcją – regułą, zasadą czy ideą – w sytuacjach szczegółowych i konkretnych. Analiza polega na rozkładaniu materiału na części składowe oraz na wykrywaniu wzajemnych związków między tymi częściami i sposobu ich zorganizowania.

Syntezę definiuje się tu jako składanie elementów i części tak, by utworzyły całość. Jest to proces polegający na operowaniu elementami, częściami, fragmentami itd. i zestawianiu ich w taki sposób, by utworzyły układ czy strukturę nie występujące wyraźnie przedtem.

Od ucznia wymaga się przekazania pewnych doświadczeń i myśli. Może go interesować ekspresja jako taka. Zwykle stara się on przekazywać po to, aby poinformować, opisać, wywrzeć wrażenie lub zabawić.)

Uczeń, poinformowany o pewnych warunkach czy wymaganiach, musi opracować plan, czyli zbiór operacji, który dla niego jest czymś nowym i który spełnia podane wymagania. Wyróżniającą cechą tej subkategorii jest… dążenie do wyprowadzenia abstrakcyjnych relacji na podstawie szczegółowej analizy. Relacje te nie są od początku oczywiste: trzeba je wykryć lub wydedukować.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.