Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Interpolacja bodźców

Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że liczba prawidłowych ocen zależała nie tylko od stosunku pomiędzy intensywnością bodźca początkowego i interpolowanego, lecz również cd kolejności, w jakiej ze względu na swą intensywność następowały po sobie obydwa bodźce porównywane. Zależność ta kształtowała się inaczej w próbach, w których w okresie przerwy interpolacyjnej nie eksponowano żadnego bodźca (próby kontrolne), lub eksponowano bodźce tak samo intensywne jak bodźce początkowe, niż w pozostałych wariantach eksperymentu, w których w tym okresie eksponowano bodźce bardziej intensywne niż bodźce początkowe.

W próbach kontrolnych oraz przy interpolacji bodźców tak samo intensywnych jak bodźce początkowe więcej trafnych ocen występowało przy porównywaniu bodźca aktualnie działającego ze słabszym od niego bodźcem początkowym niż w próbach, w których bodziec początkowy był silniejszy od bodźca eksponowanego w trakcie pomiaru zapamiętywania. W pozostałych wariantach eksperymentu, w których w okresie przerwy interpolacyjnej eksponowano bodźce silniejsze od obu bodźców porównywanych, zależność ta kształtowała się odmiennie. Niemal we wszystkich przypadkach stwierdzono więcej trafnych ocen przy porównywaniu dwóch bodźców, z których pierwszy był silniejszy niż w próbach, w których bodziec początkowy był słabszy od bodźca działającego w trakcie pomiaru zapamiętywania. Istotne jest również to, że wraz ze zwiększaniem intensywności bodźców interpolowanych zwiększała się różnica pomiędzy liczbą prawidłowych ocen występujących w obu wymienionych sytuacjach. Zmniejszał się procent prawidłowych ocen przy porównywaniu bodźca aktualnie działającego ze słabszym lub równie intensywnym bodźcem początkowym. Wzrastał natomiast procent prawidłowych ocen przy porównywaniu bodźca aktualnie działającego z silniejszym od niego bodźcem początkowym. Należy również podkreślić, że od stosunku wzajemnego siły bodźców porównywanych zależał również rodzaj błędów popełnianych w trakcie pomiaru zapamiętywania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.