Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Inteligencja ulega zmianom – dalszy opis

Zaakceptowaliśmy to tradycyjne nauczanie w sposób tak absolutny, że tylko z największym trudem możemy sobie wyobrazić – nie mówiąc już o zrealizowaniu ich w praktyce – jakieś radykalnie odmienne formy kształcenia dzieci. Uważamy za coś naturalnego takie rzeczy, jak rozpoczynanie nauczania w tym samym wieku przez wszystkie dzieci (zwykle między 5. a 6. rokiem życia), uczenie ich w systemie grupowym, utrzymywanie tych samych zamkniętych grup przez kilka początkowych lat szkoły, a także kształtowanie relacji między nauczycielem a uczniami na zasadzie « aktywny-bierni, pokazu- je-patrzą, mówi-sluchają». W takich warunkach zadowalające uczenie się ma miejsce jedynie wówczas, gdy dzieci trafiają do szkoły z pewnymi podstawowymi zdolnościami czy umiejętnościami: ze zdolnością tak długotrwałego skupiania uwagi, by mogła ona objąć wypowiedzi i pokazy nauczyciela, z umiejętnością dowolnego koncentrowania swej uwagi na tym. czego wymaga nauczyciel, ze zdolnością rozumienia wypowiedzi werbalnych oraz pojmowania związków między przedmiotami i rzeczami a ich symbolicznymi reprezentacjami, z umiejętnością powściągania swej aktywności mięśniowej i poświecenia się utajonej aktywności umysłowej, ze zdolnością powtarzania sobie wskazówek i poleceń oraz nieprżery wania pracy nad zadaniem dopóty, dopóki rozwiązanie nie będzie spełniało ustalonych przez samego siebie standardów – krótko mówiąc, ze zdolnością do angażowania się w to, co można by określić mianem samouczenia się. bez którego wszelkie nauczanie grupowe jako takie jest nieskuteczne.

W każdym razie optymizm budzi przekonanie, iż wskazania, wynikające z mocnej teorii nauczania, w połączeniu z udoskonalonymi i zindywidualizowanymi materiałami, metodami oraz procedurami dydaktycznymi, pozwolą osiągnąć to, iż doświadczenia dziecka będą w większym niż dotychczas stopniu wpływać na jego zdolność uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.