Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Indywidualne różnice w pracy myślowej poszczególnych uczniów

M. N. Wołokitina (1955, ś. 177) na podstawie swych wnikliwych: Badań stwierdza: „Nie ma wśród normalnych uczniów niezdolnych do logicznego myślenia, lecz można mówić o różnym tempie tego myślenia i o przyczynach, które utrudniają jego rozwój”. Objąwszy badaniem dzieci od najsłabiej uczących się do najmocniejszych i uwzględniając indywidualne różnice w ich pracy myślowej, autorka wyróżniła cztery grupy:

– 1. Uczniów słabych i nienadążających, u których różne przyczyny tak dalece utrudniają rozumienie tekstu i zadania, że całkowicie uniemożliwiają uchwycenie treści. Jeśli natomiast przeszkody zostaną usunięte i dziecko prawidłowo zrozumie tekst zadania, jakość i tempo jego myślenia stają się zupełnie normalne.

– 2. Dzieci, u których tempo myślenia jest zwolnione, mimo ze uważnie przyswajają sobie treść zadania, a tok ich rozumowania jęst logicznie prawidłowy. Tempo myślenia zwiększa się, gdy materiał matematyczny, będący treścią ich rozumowania, zostaje upoglądowiony za pomocą obrazowego, konkretnego pokazu..

– 3. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci o dostatecznie szybkim tempie myślenia i możności logicznego rozumowania, pod warunkiem jednak, że nie napotykają przeszkód, które hamują aktywność myślową dziecka. Przeszkodami bywają dla dzieci np. niewłaściwy stosunek do pracy, niewiara we własne siły lub brak ruchliwości procesu myślowego,, stereoty- powość jego przebiegu, objawiająca się w ograniczaniu się do jednego schematu myślowego lub sposobu rozwiązywania zadań itd.

– 4. Niemałą grupę stanowią zwykle w klasie dzieci wykazujące specjalnie szybkie tempo myślenia, najczęściej połączone z logiczną jego prawidłowością. Są to dzieci uczące się dobrze i bardzo dobrze. Ich procesy myślowe przebiegają swobodnie, bez zahamowań bądź-ograniczenia przez jakiś schemat: uczniowie tacy potrafią szukać rozwiązania zadania różnymi sposobami.

Indywidualne różnice, na które wielokrotnie wskazywaliśmy, charakteryzujące rozwój różnych funkcji psychicznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym, ujawniają się także w ich rozwoju umysłowym. Jednakże ujmując to, co jest ogólne i wspólne, można stwierdzić, iż wszystkie czynności umysłowe przeistaczają się i ulegają pogłębieniu pod wpływem systematycznego nauczania i wychowania w szkole. Myślenie dzieci 7-let- nich wstępujących do szkoły i dzieci wkraczających w wieku 11-12 lat do kl. V różni się ogromnie, przebyło bowiem z całą osobowością dziecka wielką i złożoną drogę rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.