Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

GRUPA SPOŁECZNA CZ. II

Te czy inne względy, w które na tym miejscu nie możemy wchodzić, mogą mieć ten skutek, iż owa scharakteryzowana powyżej ciaśniejsza więź rozluźnia się albo nie jest jeszcze nawiązana. Mówimy jednak i w tym wypadku o grupach, chociaż z mniejszym poczuciem właściwego użycia terminu, opierając się do pewnego stopnia na genetycznym punkcie widzenia. Ludzie, którzy pozostają między sobą w kontaktach tylko pośrednich, luźnych, stoją zawsze przed możliwością zbliżenia się do siebie i zawarcia kontaktów bliższych. Można mówić o pewnego rodzaju generalnej tendencji (z którą już spotkaliśmy się) przemiany stosunków luźnych i pośrednich na bliskie i bezpośrednie, choć istnieje także tendencja odwrotna. Ludzie, którzy nigdy się ze sobą nie widzieli, a muszą ze sobą często korespondować, odczuwają pewną potrzebę ujrzenia się nawzajem i zetknięcia osobistego „przynajmniej raz w życiu”. Chcielibyśmy zobaczyć, a ewentualnie i porozmawiać z autorem, którego znamy tylko z jego książek.

Ze względu zatem na ów genetyczny punkt widzenia i ze względu na ciągłość możliwych przejść pomiędzy stanami silniejszej i słabszej kohezji, wydaje się rzeczą dopuszczalną, by słowo „grupa” było używane także w ujęciu szerokim, odbiegającym daleko od typowej optymalnej sytuacji.

Bliższe wniknięcie w strukturę grupy wymaga głębszej analizy więzi, która decyduje o spójności grupy i o rodzajach zachodzących w niej kontaktów i stosunków między członkami. W grupie znajomych, którą analizowaliśmy dla przykładu, więź owa ma charakter towarzyski i towarzyskimi nazwać trzeba zachodzące w niej kontakty i stosunki. Od razu jednak jest rzeczą jasną, że więź grupowa, a więc więź towarzyska, z którą tu mamy do czynienia, jest zasadniczo więzią o słabej zwartości (kohezji). To samo dotyczy też zachodzących tu kontaktów. Więzi, które łączą grupy ludzkie najbardziej typowe i najbardziej zwarte, mają niewątpliwie głębszą podbudowę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.