Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

GOLDSTEIN I STRUKTURA ORGANIZMU

Organizm składa się ze zróżnicowanych części składowych, które są połączone: części te nie zostają oddzielone ani izolowane od siebie, z wyjątkiem anormalnych lub sztucznych warunków, na przykład pod wpływem silnego lęku. Zasadnicza organizacja funkcji organizmu odpowiada podziałowi na figurę i tło. Figurą jest każdy proces, który wyłania się i wyróżnia z tła. W kategoriach percepcji figurą jest to, co znajduje się w centrum uważnej świadomości. Gdy na przykład jakaś osoba patrzy na jakiś przedmiot w pokoju, to spostrzeżenie tego przedmiotu staje się figurą na tle reszty pokoju. W kategoriach działania figurą jest główna, aktualna aktywność organizmu. Gdy ktoś czyta książkę, czytanie jest figurą, która wyróżnia się spośród takich czynności, jak kręcenie włosów palcami, obgryzanie ołówka, słuchanie gwaru głosów z sąsiedniego pokoju i oddychanie. Figura ma określone granice, czyli kontur, który ją zamyka i oddziela od otoczenia. Tło jest ciągłe – nie tylko otacza figurę, lecz także znajduje się poza nią. Przypomina pod tym względem dywan, na którym umieszczono jakiś przedmiot, lub niebo, na którym widoczny jest samolot. Część składowa organizmu może jako figura wyróżniać się z tła całości organizmu, a jednak utrzymuje swą przynależność do struktury całego organizmu.

Co powoduje, że jakaś figura wyłania się z tła, jakie stanowi cały organizm? Decyduje o tym zadanie, którego wykonanie jest w danym czasie niezbędne ze względu na naturę danego organizmu. Gdy więc głodny organizm stoi wobec zadania zdobycia pokarmu, każdy proces, który pomoże w wykonaniu tego zadania, wystąpi na pierwszy plan jako figura. Może to być pamięć o tym, gdzie pokarm znajdował się w przeszłości, spostrzeżenie jadalnych obiektów w otoczeniu lub jakaś czynność, która dostarczy pokarmu. Jeśli jednak w organizmie zajdzie jakaś zmiana, na przykład gdy głodna osoba przestraszy się, wówczas jakiś nowy proces, odpowiedni do zadania polegającego na uporaniu się ze strachem, wyłoni się jako figura. Nowe figury wyłaniają się w miarę tego, jak zmieniają się zadania organizmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.