Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

ETYKA I POLITYKA W BADANIACH

Badania socjologiczne niemal zawsze obejmują kwestie etyczne i polityczne. Etyka badań nad ludźmi została opisana powyżej w związku z metodą obserwacji. Czy ludzie mają prawo, a jeśli tak, to w jakim stopniu, decydować o tym, czy powinni być badani? Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obserwacji, ponieważ technika ta nie wymaga bezpośredniego uczestnictwa osób badanych, w przeciwieństwie do np. wywiadów.

Korzystanie z weneckich luster, ukrytych urządzeń nagrywających, niejawnych uczestników badań czy metody obserwacji zewnętrznej zmusza badacza do odpowiedzi na istotne pytania etyczne dotyczące ingerencji w prywatność osób badanych. Obowiązujące obecnie procedury wprowadzone przez rząd federalny wymagają „świadomej zgody” respondentów na uczestnictwo w badaniach, co – jak się wydaje – eliminuje omówiony wyżej problem etyczny.

Badania socjologiczne niekiedy niosą z sobą potencjalne ryzyko wyrządzenia krzywdy uczestnikom. Na przykład: ujawnienie przez badacza pewnych istotnych informacji pracodawcom czy współmałżonkowi uczestnika może kosztować tego ostatniego utratę pracy czy rozpad małżeństwa. „Instytucjonalne rady opiniujące”, których powoływania domagają się regulacje rządowe, pomagają w wyeliminowaniu bądź też zminimalizowaniu potencjalnych krzywd wobec badanego respondenta. Czynią to przez nadzorowanie prawidłowego projektowania badań oraz sprawdzanie, czy wyjaśnienia, jakie uczestnicy otrzymali przed wyrażeniem zgody na współpracę, były wystarczające. Zabezpieczenia tego rodzaju znacznie zmniejszyły możliwość naruszenia omówionych powyżej norm etycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.