Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Energia psychiczna

Energia, która odpowiada za funkcjonowanie osobowości, określana jest mianem energii psychicznej (Jung, 1948b). Jest ona przejawem energii życiowej, to znaczy energii organizmu jako systemu biologicznego. Energia psychiczna pochodzi z tych samych źródeł co cała energia życiowa, to jest z procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. Energię życiową określa Jung jako libido, ale terminu tego używa także zamiennie z terminem „energia psychiczna”. Jung nie zajmuje określonego stanowiska wobec ralacji między energią psychiczną a energią życiową, ale sądzi on, że można przyjąć hipotezę, iż zachodzi między nimi pewien rodzaj wzajemnego oddziaływania.

Energia psychiczna jest konstruktem hipotetycznym, a nie jakąś konkretną substancją czy zjawiskiem. W związku z tym nie może być ani odczuwana, ani mierzona. Energia psychiczna znajduje konkretny wyraz w postaci aktualnych lub potencjalnych sił. Przykładami aktualnych sił w osobowości są życzenia, chęci, uczucia, uwaga, dążenia: przykładami sił potencjalnych są dyspozycje, zdolności, tendencje, skłonności i postawy.

Wartości psychiczne. Ilość energii psychicznej zawartej w danym elemencie osobowości określana jest jako wartość tego elementu. Wartość jest miarą natężenia (siły). Jeśli jakiemuś pojęciu lub uczuciu przypisujemy wysoką wartość, oznacza to, iż ma ono znaczną moc wzbudzania i ukierunkowywania zachowania. Osoba, która wysoko ceni prawdę, będzie skłonna włożyć wiele energii w jej poszukiwanie. Ktoś, kto przypisuje dużą wartość władzy, będzie miał silną motywację do jej zdobywania. I odwrotnie, jeśli coś ma małą wartość, to związana jest z tym również niewielka ilość energii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.