Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Eksperyment przeprowadzony przez Thune

W badaniach tego typu „rozgrzewką” może być np. oglądanie przez osobę badaną, bezpośrednio przed pomiarem jego zapamiętania, jakiegokolwiek materiału eksponowanego w tym samym tempie, za pomocą tego samego aparatu lub na takim samym tle jak materiał początkowy.

W eksperymencie przeprowadzonym przez Thune (1958) materiał początkowy był eksponowany za pomocą innego aparatu niż materiał interpolowany. Przed przystąpieniem do pomiaru zapamiętania materiału początkowego w jednej grupie osób badanych eksponowano dla „rozgrzewki” sylaby bez sensu za pomocą aparatu używanego podczas uczenia się tego materiału. W drugiej grupie osób badanych te same sylaby eksponowano dla „rozgrzewki” za pomocą aparatu stosowanego do ekspozycji serii interpolowanej. W pomiarze zapamiętania materiału początkowego metodą zaoszczędzonych powtórzeń uzyskano znacznie lepsze wyniki w grupie pierwszej.

Wśród wielu warunków, w jakich odbywa się uczenie kolejnych materiałów, należy wymienić pobudzenie emocjonalne, występujące przy wykonywaniu kolejnych czynności. W-pracy McMullina (1942) badano zależność hamowania retroaktywnego od pobudzenia emocjonalnego osób badanych w trakcie wykonywania czynności interpolowanej. Czynnością początkową było zapamiętanie 15 dwusylabowych rzeczowników podczas jednorazowej ekspozycji. Czynności interpolowane obejmowały: 1) przeczytanie krótkiego opowiadania: 2) jednorazowe przeczytanie listy zawierającej 15 pięcioliterowych przymiotników: 3) jednorazowe przeczytanie listy składającej się z 15 pięcioliterowych słów bez sensu. Po wykonaniu czynności interpolowanej osoby badane pisały na kartce papieru zapamiętane elementy materiału początkowego lub (inna grupa) rozpoznawały je wśród wielu podobnych rzeczowników. Ponadto każda z osób badanych oceniała każdą z trzech interpolowanych czynności ze względu na przyjemność, jaką sprawiało jej wykonanie. Można było oceniać ją jako najprzyjemniejszą, mniej przyjemną lub najmniej przyjemną. Rejestrowano również pewne fizjologiczne zmiany występujące u osób badanych w czasie wykonywania czynności interpolowanej (ciśnienie krwi, wzrost szybkości pulsu itp.), które mogły świadczyć o pobudzeniu emocjonalnym w tym okresie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.