Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

EFEKTY POWTÓRZEŃ PRZY UCZENIU SIĘ

Praktyka życia codziennego wskazuje, że powtórzenia mają dla procesu uczenia się znaczenie pozytywne. Rzadko zdarza się, abyśmy przyswoili sobie trwale jakieś obszerniejsze treści, jeśli zetknęliśmy się z nimi tylko jeden raz. To samo dotyczy czynności. Informacji – oprócz praktyki życia codziennego – dostarczają badania eksperymentalne. Przeprowadzano je z użyciem różnorodnych materiałów, labiryntów, szeregów nie powiązanych ze sobą zgłosek lub słów, tekstów przekraczających swoją objętością zakres pamięci bezpośredniej itp. Liczne eksperymenty dotyczyły warunkowania. Z obserwacji i badań wynika – najogólniej rzecz biorąc – że jeżeli coś nie zostało przyswojone (zachowanie osobnika nie uległo zmianie) na podstawie jednorazowej percepcji lub jednorazowej próby wykonania, to istnieje jeszcze szansa przyswojenia przez powtórzenia. Często szansa ta jest duża. W uczeniu się obszerniejszych partii materiałów powtórzenia okazują się niezbędne.

Pozytywna rola powtórzeń znana jest tak powszechnie, że są one chyba najczęściej stosowanym środkiem w uczeniu się i stanowią zasadniczy element niemal wszystkich zorganizowanych oddziaływań dydaktycznych.

Przekonaniu o roli powtórzeń w uczeniu się wcześnie dano wyraz w literaturze psychologicznej formułując fundamentalne prawo częstości. Informuje ono, że im częściej coś występuje w naszej świadomości, tym większe są szanse na to, że utrwali się w pamięci. Na przekonaniu o pozytywnej roli powtórzeń opiera się zasada ćwiczenia. Przypuszcza się, że powtórzenie sytuacji, w której na określony bodziec występuje określona reakcja, wzmacnia związek między bodźcem a reakcją. Tak można tłumaczyć uczenie się labiryntu, uczenie się serii elementów o stałej kolejności i wielu innych materiałów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.