Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Działanie na materiale przy uczeniu się

Dalsze badania miały na celu poznanie, jakiego rodzaju działanie na materiale jest najbardziej skuteczne. Smirnow (1951) opisuje eksperymenty, w których posługując się materiałem siewnym polecano badanym wykonywanie różnych zadań, jak zapisywanie słów, swobodne kojarzenie, tworzenie związków sensownych (reagowanie słowem pozostającym w określonym stosunku do bodźca), ocenę ortografii, ocenę związków sensownych. Z wymienionych czynności mało efektywne okazało się zapisywanie słów, swobodne kojarzenie i ocenianie ortografii. Najbardziej efektywne są tego rodzaju działania, które – jak określa Smirnow – wywołują wysoki stopień aktywności intelektualnej, wniknięcie w sensowną treść materiału. Powoduje to zarówno łatwiejsze zapamiętywanie, jak i bardziej trwałe przechowywanie.

W przypadku tekstów korzystne jest organizowanie różnorodnych operacji umysłowych, jak np. wybiórcze dokonywanie zestawień, porównań, wyszukiwanie związków rozmaitego rodzaju itd. Działanie na materiale nie tylko podwyższa efekty uczenia się, ale również proces ten ukierunkowuje. Utrwala się przede wszystkim to, czego dotyczy działanie, to, co jest przedmiotem tego działania (Smirnow, 1951: Szewczuk, 1957, 1967: Rozanowa, 1959: Zinczenko, 1961). Ilustruje to prosty, a jednocześnie pomysłowy eksperyment przeprowadzony przez Zinczenkę. Posłużono się w nim 15 obrazkami, z których każdy zawierał rysunek jakiegoś przedmiotu i napisaną dużymi cyframi (ok. 4 cm wysokości) liczbę. W jednej grupie osób eksperymentator polecał poklasyfikować obrazki, a te obrazki, które nie dają się nigdzie zaklasyfikować, odłożyć na bok. W drugiej grupie osób zadanie było sformułowane zupełnie inaczej. Miały one ułożyć obrazki tak, aby napisane na nich liczby tworzyły szereg wzrastający, a następnie obliczyć sumę trzech ostatnich liczb. Po wykonaniu zadań każdą z osób badanych proszono o odtworzenie wszystkich liczb i nazw przedmiotów narysowanych na obrazkach. Wyniki obydwu wersji eksperymentu różniły się bardzo znacznie. W wersji pierwszej osoby badane dobrze odtwarzały nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach, źle – liczby. W wersji drugiej, na odwrót: debrze były pamiętane liczby, źle – przedmioty.

Omawiane badania wskazują na rolę aktywności osoby uczącej się, jako czynnika wpływającego na uzyskiwane przez nią efekty. W konsekwencji wniosków wynikających z badań coraz częściej formułowany jest postulat aktywnego działania osoby uczącej się na materiale, którego się uczy (Smirnow, 1951: Szewczuk, 1957: Zinczenko, 1961).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.