Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

DOLLARDA I MILLERA TEORIA WZMOCNIENIA CZ. II

Między Johnem Dollardem i Nealem Millerem pod pewnymi względami występują uderzające różnice, pod innymi zaś ich doświadczenia życiowe cechuje duże podobieństwo. Różnią się oni tym, że Miller wysunął ważne idee i uzyskał doniosłe wyniki przede wszystkim w dziedzinie psychologii eksperymentalnej, podczas gdy Dollard wniósł istotny wkład w antropologię i socjologię. Jednakże na obu wywarło silny wpływ ich doświadczenie uzyskane w Instytucie Stosunków Międzyludzkich i w związku z tym obaj zawdzięczają wiele ideom Hulla i Freuda. Zapewne ich współpraca była tak owocna właśnie dzięki temu wspólnemu fundamentowi przekonań, na którym obaj wznieśli jedyne w swym rodzaju empiryczne i teoretyczne budowle.

John Dollard urodził się 29 sierpnia 1900 roku w Menasha w stanie Wisconsin. Swój pierwszy stopień uniwersytecki (bakalaureat filozofii) otrzymał w 1922 roku na Uniwersytecie Wisconsin, stopień magistra (1930) i doktora filozofii (1931) uzyskał w dziedzinie socjologii na Uniwersytecie Chicagowskim. W latach 1926-1929 pracował jako asystent rektora tego uniwersytetu. W 1932 roku objął stanowisko zastępcy profesora socjologii w nowo utworzonym Instytucie Stosunków Międzyludzkich. W 1935 roku został członkiem-badaczem (research associate) Instytutu, a w 1948 roku członkiem-badaczem i profesorem psychologii. Od 1969 roku pozostawał na stanowisku profesora emerytowanego. Dollard uczył się psychoanalizy w Instytucie Berlińskim i został członkiem Towarzystwa Psychoanalitycznego Zachodniej Nowej Anglii (Western New England Psychoanalytic Society).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.