Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

DLALEKTYKA KONFLIKTÓW CZ. II

Chociaż wielu psychologów, socjologów czy filozofów doceniało rolę konfliktów w ludzkim działaniu, to dopiero psychoanalitycy nadali temu pojęciu wysoką rangę. Bez poznania psychoanalitycznej teorii konfliktów nie można zrozumieć tej koncepcji człowieka: podobnie jak nie można poznać samochodu bez znajomości jego silnika. Zdaniem psychoanalityków konflikty między popędami oraz między jednostką a otoczeniem są nieuniknione: są one również nieświadome. Jednostka z reguły nawet nie podejrzewa, jakie dywergencyjne siły determinują jej zachowanie. Konflikty są czynnikiem rozwoju i kształtowania osobowości, są one jednocześnie źródłem tragedii.

Mimo iż historia psychoanalizy nie jest przedmiotem tej książki, to warto chyba podkreślić, że twórcy jej nie zawsze identycznie rozumieli pojęcie konfliktu. Freud uważał, że główną przyczyną ludzkich trudności jest sprzeczność między popędem seksualnym a społecznym tabu, między id a superego. Dla Horney szczególne znaczenie posiadała wrogość między jednostką a grupą. Wreszcie wielu współczesnych psychoanalityków jest zaniepokojonych konfliktem między potrzebami jednostki a zdehuma- nizowanym światem. Mimo tych różnic pojęcie konfliktu zawsze odgrywało w psychoanalizie podstawową rolę.

Wybitny dramaturg amerykański Arthur Miller napisał przed laty sztukę Śmierć komiwojażera, której treść może być ilustracją rzeczywistych konfliktów ludzkich. Jej bohaterem jest piękna i dramatyczna postać Willie’go Lomana. Willie, jak wielu ludzi jego czasu, dążył do wybicia się i zrobienia kariery: chciał być bogaty i potężny. Ale jednocześnie zależało mu na tym, aby „być łubianym”, aby mieć przyjaciół, aby ludzie darzyli go szacunkiem i zaufaniem. Dążenia te były ze sobą sprzeczne. Brutalna konkurencja rodzi wrogów, zwiększa samotność i izolację człowieka. Nie można jednocześnie toczyć bezwzględnej walki z konkurentami i być przez nich uwielbianym. Tak jak nie można być jednocześnie jastrzębiem i gołębiem. Willie Loman nie umiał rozwiązać tego konfliktu. Jego życie było pasmem frustracji. Samobójstwo stało się kulminacyjnym punktem dramatu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.