Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Dążenie do ścisłości metodologicznej

Przejrzysty program, odwoływanie się do eksperymentu i matematyki oraz pewne sukcesy w poznawaniu nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale również w zakresie psychologii uwagi, pamięci i w pewnej mierze emocji, pobudzały do dalszych badań. Na przełomie XIX i XX wieku psychofizyka i psychofizjologia weszły w okres szybkiego, choć krótkotrwałego rozwoju. Powstawały coraz to liczniejsze pracownie psychologii eksperymentalnej w Europie, również i w Polsce: w 1901 roku we Lwowie, w dwa lata później w Krakowie, a w 1910 roku w Warszawie – oraz, szczególnie liczne, na gruncie amerykańskim. Postulat ukształtowania psychologii na wzór nauk eksperymentalnych i wyrażania wyników badań w liczbach zdawał się być spełniony. Zarazem jednak coraz widoczniej zaznaczało się odejście psychologii od tego, co, zgodnie z tradycją i wymaganiami praktyki życiowej, uważano od dawna za jej przedmiot. W okresie psychologii filozoficznej nikt badań eksperymentalnych nie prowadził, ale życie psychiczne człowieka w różnych jego przejawach było tematem częstych rozważań i pewnych prób uogólnień. Teraz zagadnienia te wymykają się psychologii naukowej. Jeżeli psychologowie tego okresu nawiązywali do „psychologii życia”, to czynili to w sposób tradycyjny (por. A. Wyczołkowska, 1897, s. 53): fałszywa hipoteza o mozaikowej budowie psychiki i zasada paralelizmu psychofizycznego oddaliły psychologię od rzeczywistości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.