Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Dane uzyskane przez Millera

Celem eksperymentu było ustalenie, co decyduje o wyborze. Zakładano, że dzieci kierujące się barwą będą szukały zabawki w pudełkach 2, 3, 5, natomiast poszukiwanie zabawki w pudełkach 1, 3, 6 świadczy o kierowaniu się położeniem pudełka względem własnej pozycji, szukanie w pudełkach 2, 4, 6 – o kierowaniu się położeniem względem drugiego pudełka.

Okazało się, że dzieci w wieku poniżej 2 lat życia reagują przede wszystkim na położenie przedmiotu, reakcje ze względu na barwę występowały z częstością 20% w 3 roku życia, w latach późniejszych liczba ich wzrastała bardzo znacznie.

Dane uzyskane przez Millera zostały potwierdzone w dalszych badaniach (Włodarski, 1961). Reakcje odroczone na inne cechy nie związane z położeniem przedmiotu również pojawiają się w późniejszych fazach rozwoju dzieci, aczkolwiek brak jest co do tego ścisłych i szczegółowych informacji (Baley i Witwicki, 1948: Babska, 1961: Włodarski, 1965). Jedynie pewne wydaje się stwierdzenie, że reakcje odroczone na położenie przedmiotu pojawiają się w rozwoju dzieci jako pierwsze. Prawidłowość ta jest zrozumiała ze względu na omówione wyżej rodzaje zachowań wchodzących w grę w reakcjach odroczonych na cechy związane i nie związane z położeniem.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na zależności ograniczające wskazaną prawidłowość rozwoju. Ukierunkowanie reakcji odroczonych jest zależne – oprócz właściwości rozwojowych osobnika – od jego indywidualnego doświadczenia, uprzednio wytworzonych odruchów oraz od stopnia zróżnicowania poszczególnych cech przedmiotów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.