Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Cele nauczyciela i nauczania

Aby stać się dobrym nauczycielem, uczący się powinien umieć tworzyć strategie nauczania, będące syntezą nauki o zachowaniu oraz warunków ‚uczenia się i dopomagające uczniom w stawaniu się zdolnymi do kierowania sobą.

Uczący się potrafi podać pisemne definicje następujących pojęć: samodyscyplina, kierowanie sobą, humanista, behawiorysta, kara, czynnik karzący, reguły karania, wzmocnienie pozytywne, wzmocnienie negatywne, czynnik wzmacniający, efekt rozprzestrzeniania się, „prawo Babuni”, modyfikacja zachowania, system żetonowy, plan modyfikacji zachowania.

– 1. Uczący się potrafi opisać wkład, jaki stanowiska humanistyczne i behawiorystyczne w kwestii dyscypliny wnoszą w kształtowanie skutecznych strategii kierowania klasą szkolną.

– 2. Uczący się potrafi wyjaśnić, w jakim stopniu reguły wzmacniania pozytywnego, reguły karania i warunki uczenia się są niezbędnymi składnikami skutecznych strategii kierowania klasą szkolną.

Mając daną określoną strategię modyfikacji zachowania – system żetonowy – oraz przypadek niewłaściwego postępowania ucznia, uczący się potrafi ustalić sposób, w jaki strategię tę można zastosować do zmodyfikowania zachowań tego ucznia.

Znając szczegóły tego, co jakiś nauczyciel robi w celu zmodyfikowania niewłaściwych zachowań ucznia, uczący się potrafi przewidzieć prawdopodobny rezultat tych działań.

Uczący się potrafi opracować strategię, która – łącząc reguły nadrzędne modelu gier i kolejne fazy planu modyfikacji zachowania – wzmocni właściwe zachowania z zakresu skupiania uwagi i uczestniczenia w zajęciach oraz osłabi zachowania niewłaściwe.

Znając szczegóły przypadku niewłaściwych zachowań ucznia oraz zastosowaną przez nauczyciela strategię ich modyfikacji, uczący się umie podać powody, dla których jest przekonany, iż strategia ta doprowadzi lub nie doprowadzi do ukształtowania się samodyscypliny u tego ucznia. 51

Aby stać się dobrym nauczycielem, uczący się powinien potrafić ukształtować osobisty i zawodowy system wartości, w którym szczególny nacisk kładzie się na to, by uczniowie stali się zdolni do kierowania sobą.

Uczący się uznaje, iż kierowanie sobą jest najważniejszym celem kształcenia. Uczący się stara się zrozumieć naukowe podstawy skutecznych i pozytywnych strategii kierowania klasą szkolną.

Uczący się dobrowolnie studiuje i bada rozmaite punkty widzenia na skuteczne strategie kierowania klasą szkolną. Uczący się opracowuje własne strategie kształtowania u uczniów zdolności kierowania sobą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.