Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

C.W. Huntley i prowadzone przez niego badania

Inny uczeń Allporta, C.W. Huntley (1940), przeprowadził kilka interesujących badań zmierzających zwłaszcza do ustalenia związku między zachowaniem ekspresyjnym a samooceną. Badania te rozwinęły się z prac Wernera Wolffa (1933, 1943) i stanowią próbę sprawdzenia w starannie kontrolowanych warunkach eksperymentalnych niektórych wyników uzyskanych przez Wolffa. Huntley w dwóch przeprowadzonych przez siebie badaniach prosił osoby badane o rozwiązanie wielu testów i podczas tych posiedzeń rejestrował bez ich wiedzy różne „formy ekspresji”. Zebrane materiały obejmowały fotografie grzbietu dłoni badanych i ich zdjęcia z profilu, a także próbki ich pisma i głosu. Po upływie sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia ponownie wzywano badanych i dawano im do oceny próbki różnych form ekspresji ich samych i innych osób. Oczywiście nie informowano ich o tym, że niektóre z tych próbek były ich własne. W każdej próbie przedstawiono im cztery próbki: dwie pochodzące od osób płci przeciwnej, jedną – od osoby tej samej płci i jedną próbkę pochodzącą od osoby badanej. Następnie proszono badanego o podanie swobodnej charakterystyki osobowości „właściciela” każdej próbki, a ponadto polecono mu ułożyć te próbki w porządku preferencji albo też ocenić każdą z nich w kategoriach szeregu wyszczególnionych atrybutów: oryginalności, atrakcyjności, inteligencji itd. Dwa najważniejsze rezultaty dotyczą rozpoznawania własnych form ekspresji oraz sposobu oceniania własnych próbek, rozpoznanych i nie rozpoznanych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.