Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

BADANIA PODŁUŻNE CZ. II

Badania podłużne – to również najskuteczniejsza droga do sprawdzania słuszności przewidywania dalszych rezultat ó w na podstawie wcześniejszego stanu lub określonych warunków. Czy reakcja dziecka na pierwszy dzień nauki w szkole wpływa na dalszą jego karierę szkolną? Czy doświadczenia pierwszych lat życia wpływają decydująco na kształtowanie się osobowości człowieka? Czy pojedyncze silne negatywne przeżycia lub nie sprzyjające rozwojowi stosunki między rodzicami a dziećmi prowadzą nieuchronnie do zaburzeń osobowości?

Specjalnie dogodny jest też omawiany obecnie program badań dla ustalenia, czy określone właściwości dzieci zależą od ich wieku. Jeżeli bowiem porównamy ze sobą właściwości tych samych dzieci w różnym wieku i stwierdzimy różnice między nimi, możemy wyeliminować możliwość wpływu na te różnice szeregu innych niż wiek, istotnych czynników, takich jak różne wyposażenie dziedziczne badanych osób, różne ich doświadczenia we wczesnym dzieciństwie dtp. Są to bowiem grupy tych samych osób. (W toku omawianych dalej badań poprzecznych, kiedy porównujemy ze sobą właściwości niezależnych od siebie grup dzieci w.różnym wieku, możliwość wpływu na te różnice innych niż wiek czynników jest znacznie większa).

Walorem badań podłużnych jest także to, iż pozwalają one na rzetelne stwierdzenie faktu pojawiania się Wraz z wiekiem niewielkich zmian. Jeśli bowiem zmiany te są rzeczywiście nieduże, dopiero stwierdzenie systematycznego ich występowania u wielu dzieci .może upoważnić do uznania, że są to zmiany istotne. (Badania poprzeczne nie pozwalają na czułą ocenę istotności małych zmian występujących wraz z wiekiem).

Nie każde z wymienionych wyżej pytań wymaga koniecznie badań podłużnych prowadzonych przez wiele lat z tymi samymi osobami7. C z a s trwania badań zależy każdorazowo od rodzaju badanego problemu. Również częstość kontaktów z osobami badanymi bywa różna, zależnie od potrzeby, W jednych przypadkach dzieci (np. niemowlęta) bywają badane co miesiąc – ze względu na szybko następujące w nich zmiany. W innych przerwa między jednym a drugim badaniem wynosi wiele lat. Na przykład dzieci, które były pod opieką psychologiczną w okresie dzieciństwa i dorastania, odszukiwano następnie już jako ludzi dorosłych, po to, aby wyniki badań psychologicznych przeprowadzonych z nimi w wieku dojrzałym porównać z uzyskanymi w dzieciństwie. Problemem badanym może tu być na przykład, czy dzieci źle przystosowane społecznie wyrastają na źle społecznie przystosowanych dorosłych ludzi, czy też niekoniecznie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.