Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Badania nad opiniami i postawami młodzieży licealnej

W zakresie drugiej grupy problemów – kształtowania się osobowości dzieci i młodzieży – badania są mniej zaawansowane i znacznie bardziej rozproszone niż badania nad rozwojem poznania. W tej dziedzinie zaznacza się szczególnie wyraźnie związek psychologii rozwojowej z psychologią wychowania i nauczania oraz z pedagogiką i socjologią. Wskażemy tu jedynie ważniejsze prace prowadzone przez psychologów.

Sporo badań poświęcili oni poglądom, opiniom i postawom młodzieży licealnej (badania w ośrodku warszawskim pod kierunkiem M. Żebrowskiej oraz w ośrodku poznańskim pod kierunkiem B. Hornowskie- g o). Szukano w nich głównie odpowiedzi na pytanie o charakterystykę młodzieży w okresie dorastania. Podobnie jak w licznych badaniach socjologicznych z tego zakresu, posługiwano się przeważnie metodą ankiet i kwestionariuszy, ale wobec znanych wad tych technik, uzupełniano je lub zastępowano metodą wypracowań (por. rozdz. IV, D 2, c) (np. R. Łapińska, S. Łapkowska) oraz rozmów z młodzieżą i wywiadów z rodzicami i wychowawcami (np. J. Sobańska-Skorupska,. A. Sokołowska). Próbowano też stosować kwestionariusze dopasowane do treści filmów fabularnych o tematyce młodzieżowej, które młodzież wypełniała bezpośrednio po obejrzeniu filmu: pomagało to w większej konkretyzacji odpowiedzi 225. W badaniach ośrodka poznańskiego, kierowanych przez B. Hornowskiego i obejmujących także prace Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, zwracają uwagę podejmowane w ostatnich latach próby Czesława Matusewicza stosowania metody dokładniejszego .pomiaru stosunku młodzieży do wartości moralnych 22\

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.