Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Badania cytogenetyczne i białaczka

Nie ma prostej zależności między rokowaniem a stopniem zróżnicowania komórki limfoidalnej w obrębie tej samej linii komórkowej B. Najlepsze rokowanie jest wtedy, gdy komórka znajduje się w pośrednim stadium zróżnicowania (w grupie III i IV). Lepiej rokują ALL o morfologii LI. Postać L3 kojarzy się ze źle rokującą B-ALL.

Analizując wykładniki cytochemiczne źle rokuje dodatnia aktywność fosfatazy kwaśnej, natomiast silnie dodatnia reakcja PAS w formie grubych ziarnistości i złogów rokuje dobrze. W celu dokonania prognozy leczenia wykorzystywane są również badania cytogenetyczne. Problematyka ta szeroko przedstawiona jest w pracy Kowalczyka (1982). Indeks ryzyka tworzony jest w oparciu o wyżej wymienione wskaźniki. Klasyfikacja obejmuje dwie grupy: dużego i małego ryzyka. Nie ustalono jednak parametrów pozwalających przewidzieć długość remisji.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych sporadycznie zdarzały się przypadki wieloletniego przeżycia. W piśmiennictwie specjalistycznym omawiano bardzo liczne przypadki osób, które mimo osiągniętej remisji narażone były na nieunikniony nawrót choroby. System leczenia był jednak daleki od obecnie stosowanego. Na początek lat siedemdziesiątych przypadły doniesienia, że 50% dzieci leczonych na ostrą białaczkę limfoblas- tyczną osiągały 5-letnią remisję (Ochocka, Newecka-Samól 1984 s. 749 i nn.).

Wyniki leczenia przedstawione przez Polską Grupę Pediatryczną z początku lat osiemdziesiątych mówiły, że na 97,7% przypadków uzyskania całkowitej remisji szanse 5-letniego przeżycia miało około 50% dzieci (1981 s. 175 i nn.). W latach dziewięćdziesiątych raport Polskiej Grupy Pediatrycznej (1993 s. 117 i nn.), po zastosowaniu zmodyfikowanego programu Nowy York, stwierdził, że 66% dzieci uzyskało prawdopodobieństwo ponad 4-letnich remisji, natomiast w przypadku ostrych białaczek limfoblas- tycznych podano 70% przypadków dzieci mogących się wyleczyć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.