Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Autoanaliza Freuda

Materiał wydobyty z własnej nieświadomości stanowił dla Freuda ważne źródło danych empirycznych. Jak pisze Ernest Jones (1953), Freud rozpoczął swą autoanalizę w lecie 1897 roku od analizy jednego ze swych snów. Dzięki tym wnikliwym dociekaniom potwierdził, ku swemu zadowoleniu, teorię snów oraz teorię seksualizmu dziecięcego. Odnalazł on w swej osobowości te konflikty, sprzeczności i irracjonalnoś- ci, które obserwował u swych pacjentów, a doświadczenie to, bardziej chyba niż cokolwiek innego, przekonało go o zasadniczej słuszności jego poglądów. W istocie Freud niechętnie uznawał słuszność jakiejkolwiek hipotezy, dopóki nie sprawdził jej na sobie samym. Kontynuował swą autoanalizę przez całe życie, rezerwując na tę czynność ostatnie pół godziny każdego dnia.

Żadna inna teoria psychologiczna nie została poddana tak wnikliwej, a często ostrej krytyce jak psychoanaliza. Z każdej strony i pod każdym możliwym względem Freud i jego teoria byli atakowani, lżeni, wyśmiewani i spotwarzani. Jedynym porównywalnym przypadkiem w nowoczesnej nauce, w którym zarówno teoria, jak i jej twórca byli tak zajadle lżeni i poniżani, był przypadek Karola Darwina, którego teoria ewolucji wstrząsnęła wiktoriańską Anglią. Główne wykroczenia Freuda polegały na przypisywaniu lubieżnych i destrukcyjnych pragnień niemowlętom, a kazirodczych i perwersyjnych impulsów wszystkim ludziom oraz na wyjaśnianiu zachowania człowieka w kategoriach motywacji seksualnej. „Przyzwoitych” ludzi doprowadzał do szału pogląd Freuda na człowieka, nazywali go więc rozpustnikiem i zboczeńcem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.