Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Niezwykle uciążliwe choroby kręgosłupa wśród ludzi

Jeżeli chodzi o różnorakie dolegliwości wśród ludzi na szczególną uwagę bez wątpliwości zasługują choroby kręgosłupa. Tego rodzaju skorzenia nie należą do niczego przyjemnego i potrafią zadać ogromne…

Leczenie nerwicy przy pomocy hipnozy

Jak łatwo się domyślić artykuł skupi się na tym jak leczenie nerwicy może wyglądać i jakie warianty leczeń są możliwe. W pierwszej części będziemy rozmawiać o podejściu psychologicznym do całej…

Analiza wpływu środowiska i dziedziczności

Cattell przez wiele lat interesował się czynnie ocenianiem względnej wagi wpływów genetycznych i środowiskowych na cechy źródłowe. Opracował dla tych celów metodę, którą nazwał Wielokrotną…

ERICH FROMM CZ. II

Podstawowym wątkiem we wszystkich pracach Fromma jest idea, że człowiek czuje się samotny i wyobcowany, ponieważ zerwał powiązania łączące go z przyrodą i z innymi ludźmi. Ten stan izolacji nie…

Stadium wieku młodocianego

Stadium określane jako wiek młodociany obejmuje większość lat, w których dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej. Jest to okres przeznaczony na uspołecznienie, nabywanie doświadczeń z zakresu…

Zagadnienie „wyboru zdolności” – dalszy opis

Ostatnie zagadnienie, które należy w związku z tym poruszyć, to problem uzdolnienia ogólnego i specjalnego. Powstaje pytanie, czy uzasadnione jest samo pojęcie „uzdolnienie ogólne”? Nie raz bowiem…

EMOCJONALNY WYTRYCH

Muzyka jest kondensacją rytmów ludzkiego organizmu, wyrażanych przez człowieka zachowaniem, ruchami, głosem i emocjami obecnymi w jego działaniu. Emocje są źródłem tworzenia muzyki: towarzyszą one, a…

UTRZYMYWANIE SYSTEMU STRATYFIKACJI

Systemy stratyfikacji utrzymują się. Indyjski system kastowy przetrwał panowanie brytyjskie i istnieje nadal mimo oficjalnego zniesienia po uzyskaniu przez Indie niepodległości. System klasowy…

Koncepcja wolnej szkoły Kozola

Kozol, podobnie jak Dewey, uznaje szerszą definicję wolności niż ci, którzy pozwalają nauczycielom na „nierobienie niczego” czy na interpretowanie swej nauczycielskiej roli w duchu stwierdzenia „nie…

Ojciec i poczucie bezradności

W przypadku badanej rodziny można stwierdzić, że poziom niepokoju i lęków związanych z obawą o przyszłość, o stan zdrowia dziecka chorego jest skrajnie wysoki. Szczególnie dotyczy to matki. Choroba…