Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Typy i właściwości

Do charakterystyki naukowej różnic indywidualnych możliwe są dwa podejścia: 1) można wyjść od charakterystyki ilościowej określonych właściwości (wzrost, waga, amplituda oddechu itd.: wrażliwość…

Priopriacyjna autonomia funkcjonalna

Przede wszystkim sugeruje on, że „wymaga tego struktura osobowości {self-structure)". Na przykład: Młody człowiek zamierza zostać lekarzem, światowcem, politykiem czy pustelnikiem. Żadna z tych…

DOLLARDA I MILLERA TEORIA WZMOCNIENIA CZ. II

Między Johnem Dollardem i Nealem Millerem pod pewnymi względami występują uderzające różnice, pod innymi zaś ich doświadczenia życiowe cechuje duże podobieństwo. Różnią się oni tym, że Miller wysunął…

ROZWÓJ UCZUĆ I KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH U DZIECKA

Fizjologowie wyższych czynności nerwowych, przede wszystkim zaś Pawłów i przedstawiciele jego szkoły, wiążą sferę życia emocjo- nalno-popędowego z działalnością ośrodków podkorowych, natomiast…

Psychologia na temat przestępstwa – ciąg dalszy

Słusznie zwrócono uwagę, iż ustrój klasowy skłania do wejścia na drogę przestępczą także wiele i takich jednostek, których warunki materialne nie są zupełnie złe, które nie są pogrążone w nędzy i…