Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Analiza wpływu środowiska i dziedziczności

Cattell przez wiele lat interesował się czynnie ocenianiem względnej wagi wpływów genetycznych i środowiskowych na cechy źródłowe. Opracował dla tych celów metodę, którą nazwał Wielokrotną Abstrakcyjną Analizą Wariancji (Multiple Abstract Variance Analysis, czyli MAYA – 1960). MAYA obejmuje zbieranie danych o podobieństwach między bliźniętami i rodzeństwem wychowywanymi razem we własnych rodzinach i adoptowanymi przez różne rodziny, a następnie analizowanie tych danych w celu oszacowania, jaka część zmienności indywidualnej dla każdej cechy wiąże się z różnicami genetycznymi, z różnicami środowiskowymi oraz z niektórymi przynajmniej korelacjami i interakcjami między dziedzicznością i środowiskiem.

Wstępna wersja MAVA została wypróbowana przez Cattella i jego współpracowników w ograniczonym zakresie (Cattell, Blewett, Beloff, 1955: Cattell, Stice i Kristy, 1957), a większe badania są jeszcze nie ukończone. We wstępnych badaniach zaobserwowano pewną tendencję, dość interesującą z teoretycznego punktu widzenia: okazało się, że korelacje między dziedzicznością a środowiskiem były przeważnie ujemne. Cattell interpretuje to jako dowód na rzecz prawa doprowadzenia do średniej biospołecznej (law of coercion to the biosocial meań), to znaczy tendencji polegającej na tym, że wpływy środowiskowe przeciwstawiają się systematycznie przejawom zmienności genetycznej, jak wtedy, gdy rodzice (lub inne czynniki społeczne) starają się sprowadzić odmienne zachowania różnych dzieci do jednej normy zachowania, dodając odwagi nieśmiałym i trzymając na wodzy bardziej niesforne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.