Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

AKCJE I STOSUNKI MIĘDZYGRUPOWE

W poprzednich rozdziałach byliśmy zmuszeni niejednokrotnie poruszyć zagadnienie akcji i stosunków zachodzących pomiędzy nie jednostkami, lecz całymi grupami. Obecnie wypadnie nam poświęcić tej sprawie oddzielnie kilka słów.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że zachodzi wyraźna odmienność pomiędzy stosunkami wewnątrzgrupowymi a międzygrupowy- mi i że można je ściśle od siebie oddzielić. Bliższa analiza wykazuje jednak, iż tak nie jest. Przede wszystkim nie ma grupy nieco pokaźniejszej liczbowo, w której nie tworzyłyby się pewne podgrupy. Mogą one mieć różny charakter i być różnie nazywane. A więc w ramach takiej grupy, jaką jest naród czy państwo, istnieje olbrzymia ilość podgrup (grup częściowych), takich jak klasy, warstwy, kręgi, partie itd. Ale formowanie się podgrupy możemy zaobserwować nawet w grupie tak drobnej i przejściowej, jak zwykła grupa towarzyska (ściślej biorąc grupa konwersacyjna). Jeżeli ta grupa obejmuje chociażby tylko około 10 osób siedzących, dajmy na to, przy wspólnym stole, to rozłoży się ona zazwyczaj po krótkim czasie na kilka mniejszych grupek scalonych czy to na zasadzie bliższego sąsiedztwa przestrzennego, czy to na zasadzie zgodnych albo sprzecznych poglądów. Podział ten będzie oczywiście płynny. Ilość i liczbowość grupek będzie się zmieniać i będą powstawać między nimi różnorodne przejściowe dynamiczne stosunki i interakcje. Od czasu do czasu wszyscy członkowie grupy zjednoczą się w dynamiczną całość, która będzie znowu zatracać się itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.