Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Rozwój pamięci w młodszym wieku szkolnym

Analiza wskaźników ilościowych potwierdziła już uprzednio ustalony fakt, iż z wiekiem szybkość zapamiętywania wzrasta. Jednocześnie wyjaśniono, iż nierówne jest tempo zmian związanych z wiekiem:…

RODZAJE TŁUMU. TŁUM A INNE ZGRUPOWANIA LUDZKIE

Poruszymy teraz krótko zagadnienie rodzajów tłumu. Według niektórych badaczy istnieje właściwie tylko jeden rodzaj tłumu, tłum agresywny. Inne tłumy są raczej zjawiskiem nietypowym, wyjątkowym.…

TERAPIA WIBRACYJNO-AKUSTYCZNA A LĘK CZ. II

Przedmiotem zainteresowań autora pracy był wpływ muzykoterapii Musica Medica na poziom lęku u chłopców lekko upośledzonych umysłowo. Głównym celem badań było udowodnienie słuszności hipotezy, że…

Typy osobowości według Abhidhamma

Model typów osobowości przedstawionych w Abhidhammie wynika bezpośrednio z zasady, że elementy psychiczne różnią się swą siłą. Jeżeli umysł jednostki jest zazwyczaj zdominowany przez szczególny…

Pani Garret i jej przypadek

Zatrzymajmy się przy jeszcze jednym przykładzie spośród wielu możliwych form wykorzystania materiałów autoinstruujących przeznaczonych do utrwalania i umacniania zachowań już opanowanych. Chodzi tu o…

Wiedza ucznia w zakesie rzucania przedmiotami

Przede wszystkim zajmiemy się psychomotoryką, aczkolwiek teoria Piageta dotyczy także sfery poznawczej i emocjonalnej. Załóżmy, że jeden z naszych uczniów po raz pierwszy zetknął się z bumerangiem.

Osłabienie zdolności do uczenia się

Początkowy wzrost, a następnie spadek zdolności do uczenia się obserwowany w licznych badaniach laboratoryjnych, interesował wielu psychologów, którzy próbowali wyjaśnić przyczynę tego zjawiska…

Cenny talent Lewina

Najpoważniejszym chyba zarzutem wysuwanym wobec lewinowskiej teorii pola jest stwierdzenie, że choć teoria ta oferuje rzekomo matematyczny model zachowania, z którego można wyprowadzać szczegółowe…

Dążenie do ścisłości metodologicznej

Przejrzysty program, odwoływanie się do eksperymentu i matematyki oraz pewne sukcesy w poznawaniu nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale również w zakresie psychologii uwagi, pamięci i w pewnej mierze…