Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.
miesięczne archiwum

Maj 2017

Schemat wektory – wartości

Jednym z niedociągnięć przedstawionych powyżej pojęć potrzeby i presji jest fakt, że nie uwzględniają one dostatecznie wzajemnego powiązania zachowań ani tego, w jakim stopniu dane potrzeby wiążą się…

PSYCHOTERAPIA – DROGA DO SAMOŚWIADOMOŚCI CZ. II

Człowiek, który zrozumie swoje problemy, będzie umiał je samodzielnie rozwiązać. Samoświadomość jest niezbędnym warunkiem zdrowia psychicznego jednostki i jej pełnego rozwoju. Być świadomym to znaczy…

Cele nauczyciela i nauczania

Aby stać się dobrym nauczycielem, uczący się powinien umieć tworzyć strategie nauczania, będące syntezą nauki o zachowaniu oraz warunków 'uczenia się i dopomagające uczniom w stawaniu się zdolnymi do…

SPOSOBY POMIARU TRANSFERU

Pomiar transferu wiąże się z trudnościami metodologicznymi. Dotyczą one metody eksperymentalnej oraz opracowywania wyników liczbowych. Zazwyczaj badania dotyczące transferu przeprowadza się nad…

W GRONIE KOLEGÓW CZ. II

Tu chciałabym na chwilę wrócić do analogii z gramofonem. Przez pierwsze lata życia zdążyła się już nagrać cała płytoteka i w zależności od sytuacji zaczyna się odtwarzać ta lub inna płyta. Nawet…

STRUKTURA BIOSFERY

Angyal utworzył nowy termin - biosfera, mający przekazać jego koncepcję holistycznej jedności, która obejmuje zarówno jednostkę, jak i środowisko, „nie jako oddziaływające nawzajem na siebie części,…

Produktywny styl indywidualny

Formowanie indywidualnych sposobów i metod realizacji zadania, charakteryzujących zdolności, możliwe jest tylko przy wystąpieniu określonego, pozytywnego stosunku do działalności.

ROZWÓJ MYŚLENIA CZ. II

Na związek myślenia z działani em zwracają uwagę psychologowie radzieccy. Podjęli oni wiele badań eksperymentalnych w celu weryfikacji tezy o stopniowym wyodrębnianiu się myślenia w ontogene- zie — z…