Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.
miesięczne archiwum

Maj 2017

PROBLEMY BADAWCZE

Przeprowadzenie wiarygodnych badań społecznych jest rzeczą niezwykle trudną. Badanie ludzkiego zachowania stwarza problemy, z jakimi nie styka się na przykład fizyk. Niektóre z tych problemów mają…

Potrzeba transcendencji

Jakie są specyficzne potrzeby, które wynikają z warunków egzystencji ludzkiej? Jest pięć potrzeb: potrzeba powiązań, potrzeba transcendencji, potrzeba zakorzenienia, potrzeba tożsamości oraz potrzeba…

Podstawa terapii behawioralnej

Gdy obserwujemy ludzi, którzy zachowują się w sposób wyraźnie anormalny, autodestrukcyjny lub nieprzystosowawczy, mamy dwa bardzo oczywiste i dobrze ustalone sposoby interpretowania ich zachowania.…

INŻYNIERIA BEHAWIORYSTYCZNA

Ludzie, którzy kiedykolwiek parali się wychowaniem, treningiem, propagandą czy psychoterapią, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że praca ta jest znacznie trudniejsza, niż to się wydaje postronnym…

Sposób rysowania postaci ludzkiej przez dziecko

M. Parnowska-Kwiatowska (1960b), na podstawie analizy kilkuset rysunków 120 dzieci w wieku l:6-5:0, ustaliła częstość występowania różnych tematów, stwierdzając, że badane dzieci najczęściej rysowały…

Pzyczyny zapominania

O wpływie, jaki wywiera ten czynnik na to, co osobnik pamięta w życiu codziennym, świadczą przykłady cytowane przez różnych autorów Często wspomina się o osobach posiadających dobrą znajomość…