Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.
miesięczne archiwum

Marzec 2017

ZMIENNE EKSPERYMENTALNE

Charakteryzując sytuację eksperymentalną występującą w badaniach dotyczących uczenia się, zwracaliśmy uwagę na dwa rodzaje czynników: bodźce działające z zewnątrz na osobę uczącą się i właściwości…

NIE KAŻDA JEST JAK WENUS, NIE KAŻDY JAK APOLLO

Byłam kiedyś uczestniczką grupy rozwoju osobistego dla kobiet, gdzie ważnym tematem - jak zwykle w kobiecych grupach - była atrakcyjność fizyczna. Dla niektórych najważniejsza była twarz, dla innych…

PRZYROST LUDNOŚCI

Przyczynami przyrostu ludności mogą być: znaczna dzietność, mała umieralność oraz duża imigracja, jakkolwiek dwa pierwsze czynniki mają większe znaczenie niż ostatni. Chcąc ocenić przyrost populacji,…

Rodzaj propagandy a rodzaj ideologii

A teraz, gdy idzie o samą technikę psychologiczną, to i tu możliwa jest gradacja od niskich demagogicznych chwytów, zaskakujących ludzi i nadużywających ich sugestywności, do operowania argumentami…

AKCJE I STOSUNKI MIĘDZYGRUPOWE

W poprzednich rozdziałach byliśmy zmuszeni niejednokrotnie poruszyć zagadnienie akcji i stosunków zachodzących pomiędzy nie jednostkami, lecz całymi grupami. Obecnie wypadnie nam poświęcić tej…

BIALI AMERYKANIE

Termin ten używany jest ostatnio w odniesieniu do białych Amerykanów pochodzących z obszaru Europy, z wyłączeniem Wiekiej Brytanii. Są to „non- WASPs” (non-White Anglo-Saxon Protestants), czyli…

SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ

Wiele badań poświęcono zmianom rozwojowym, jakie zachodzą w szybkości uczenia się. Jako wskaźnik przyjmowano najczęściej czas lub liczbę prób potrzebnych dla osiągnięcia ustalonego kryterium, liczbę…